Kunnskapens tre

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars og vedtak kan forventes i løpet av mai måned.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirma Ræder, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no