Kunnskapens tre

Søknadsfrist

Søknadsfrist for våren er 1. mars og vedtak vil normalt bli sendt ut innen utgangen av mai måned.

Søknadsfrist for høsten er 1. september og vedtak vil normalt bli sendt ut innen utgangen av november måned.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no