Kunnskapens tre

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars og vedtak vil normalt bli sendt ut innen utgangen av mai måned.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no