Kunnskapens tre

Størrelse på stipend

Det gis støtte for inntil ett års studier som følger:

  • kr 75 000 – 3 måneder
  • kr 100 000 – 6 måneder
  • kr 150 000 – 12 måneder

Tildelte midler må brukes innen 2 år fra tildeling.

Tildelte midler skal brukes til dekning av merkostnader i forbindelse med dine studier i utlandet. Enhver fravikelse skal på forhånd være godkjent av Jansons Legat.

Det skal også gis tilbakemelding innen 2 år om hvordan støtten er brukt.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no