Kunnskapens tre

Utbetaling av stipend

Forutsatt at opptaksbekreftelse er mottatt, vil utbetaling av stipend på våren normalt finne sted innen utgangen av juni måned og utbetaling av stipend på høsten vil normalt finne sted innen jul. 

Det vises til nærmere informasjon angående bekreftelse på opptak

Støtte til utdanning er i utgangspunktet ikke skattepliktig når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen. 

Det gjøres oppmerksom på at:

  • legatet ikke er pliktig til å foreta innberetning av tildelt støtte
  • søker m.a.o. selv er ansvarlig for innrapportering og eventuell innbetaling av skatt. For ordens skyld anbefaler vi at du tar vare på alle utgiftsbilag i forbindelse med studiet, så som reiseutgifter, studieavgifter, studiemateriell, ekstrautgifter til bolig osv. Ved eventuell kontakt med skattemyndighetene er det fordelaktig om det i størst mulig utstrekning kan dokumenteres hva stipendet er brukt til.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no