Kunnskapens tre

Bekreftelse på opptak

I de fleste tilfeller vil søker ikke ha mottatt bekreftelse på opptak fra utdanningsinstitusjonen innen ettersendingsfristen på 15 dager.

De søkere som får tildelt stipend må derfor laste opp bekreftelsen via Min søknad så snart denne foreligger.

Det vil ikke bli foretatt utbetaling før bekreftelse er mottatt.

Den enkelte søker er selv ansvarlig for å følge opp og bes samtidig gi beskjed via e-post til legatets administrasjon:  post@jansonslegat.no, så snart bekreftelsen er lastet opp.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no