Kunnskapens tre

Personopplysninger

Søknad til Jansons Legat innebærer at søkeren frivillig sender opplysninger som er omfattet av Personopplysningsloven. Ved innsending av søknad bekrefter søker samtidig at søker har lest og forstått disse retningslinjene og frivillig samtykker til at Jansons Legat benytter de innsendte data i sin søknadsbehandling. Formålet med behandlingen av personopplysningene skjer utelukkende for å sikre korrekt behandling av søknaden i forhold til Jansons Legats formål og vedtekter. Jansons Legat er opptatt av å ivareta søkers personvern og behandler alle personopplysninger i samsvar med loven. Databehandlingen foretas via legatets forretningsfører, Advokatfirmaet Ræder AS som er databehandlingssansvarlig etter loven.

Advokatfirmaet Ræder AS' kontaktopplysninger er:

Advokatfirmaet Ræder AS
v/daglig leder Arve Line
Postboks 2944 Solli
0230 Oslo
T: 23 27 27 00
E: post@raeder.no

Alle opplysninger og data som blir oversendt til Jansons Legat blir lagret i henhold til Advokatfirmaet Ræder AS' sikkerhetsrutiner. Personopplysninger som blir oversendt Jansons Legat i forbindelse med søknadsbehandlingen blir behandlet konfidensielt av et eget sekretariat som tar i mot samtlige søknader. Søknadene blir deretter behandlet av styret.

Alle søknader blir arkivert og oppbevart i minimum 10 år i henhold til særskilte retningslinjer. Jansons Legat vil i tillegg til den konkrete søknadsbehandlingen benytte informasjon i søknadene for egne statistiske formål hvor alle opplysninger vil bli anonymisert. Dersom søker ikke ønsker at Jansons Legat skal motta personopplysninger, må det elektroniske søknadsskjemaet lukkes. Alle data fra ufullstendige og ikke fullførte elektroniske søknader vil bli slettet. Først når søkeren har bekreftet innsendingen av sin søknad vil opplysningene i søknaden bli gjenstand for videre behandling. Alle som har sendt søknad til Jansons Legat kan kreve innsyn i og retting av opplysninger som er registrert på vedkommende søker.

Søkere som har spørsmål til Jansons Legats behandling av personopplysninger, kan kontakte administrasjonen v/Hilde S. Kristensen på tlf. 23 27 27 00 eller hsk@raeder.no.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no