Kunnskapens tre

Søknadsbekreftelse og vedlegg

For at søknaden skal bli behandlet, må søker signere på søknadsbekreftelse som blir tilsendt automatisk til registrert e-post adresse, umiddelbart etter at søknaden er registrert.

Søknadsbekreftelsen må skrives ut, signeres og lastes opp sammen med søknaden under Min søknad.

Også andre vedlegg må lastes opp under Min søknad. 

Frist for etterlevering av alle vedlegg er 15 dager etter at søknad er sendt. Unntatt fra dette er bekreftelse på opptak fra utdanningsinstitusjon.

Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon innen fristen, vil søknaden bli avvist.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirma Ræder, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no