Kunnskapens tre

Kriterier for stipend

  • Gis til personer som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige
  • Gis til studieopphold i utlandet - når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning
  • Det vektlegges særskilt at studiene kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder også håndverk og kunsthåndverk
  • Det skal ikke legges ensidig vekt på gode eksamensresultater
  • Det skal ved vurderingen ikke skal tas politiske hensyn 
  • Maksimalt stipend per søker utgjør kr 150 000
  • Søknaden må være innenfor angitte fagområder

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Adv.fa. Ræder AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring