Kunnskapens tre

Søknadsprosessen

Alle søknader inkl. vedlegg må sendes inn via vår søknadsportal, og all kommunikasjon mellom søker og legatet gjøres via portalen.

I portalen finner du:

  • SLIK FINNER DU FREM i portalen i tillegg til OFTE STILTE SPØRSMÅL under HJELP i menyen
  • oversikt over legatets utlyste SØKNADSFRISTER med nærmere INFORMASJON om utlysningen  

For å sende inn en søknad, må du først registrere deg som bruker. Når det er gjort, kan du logge deg inn og lese veiledningen til søknadsskjemaet. Du får også tilgang til forhåndsvisning av søknaden, inkludert oversikt over hvilke vedlegg vi ber om. 

Søknaden kan lagres underveis, og du kan derfor ferdigstille søknaden på et senere tidspunkt.

Gangen i søknadsbehandlingen er i hovedsak som følger:

Opprette bruker i søknadsportalen med BankID

Velg søknadsfrist og stipendet du ønsker å søke på

Opprette søknad 

Gjøre endringer ved tilbakekall frem til søknadsfristen - husk å sende inn søknaden på nytt

Sende inn søknad innen fristen kl. 16.00

Følge med på e-post / i søknadsportalen på eventuelle henvendelser fra saksbehandler i perioden etter søknadsfristen

Sende inn og følge opp forespørsler 

Søknaden behandles av styret og alle søkere får tilsendt vedtak

Sende inn aksept av tildeling, vedlagt opptaksbekreftelse

Sende utbetalingsanmodning på 80 % av stipendet 

Utbetaling finner normalt sted i hhv. juni eller desember

Mottar varsel én måned før sluttdato

Sende inn utbetalingsanmodning på 20 % av stipendet 

Sende inn sluttrapport innen én måned etter sluttdato, vedlagt karakterutskrift

Restbeløpet utbetales etter at innsendt sluttrapporten er godkjent

I søknadsportalen kan du også:

  • trekke søknaden frem til saksbehandlingen starter
  • søke om omdisponering
  • søke om endring av sluttdato og utsettelse av frist for sluttrapport

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring