Kunnskapens tre

Opptaksbekreftelse

Det er et vilkår for utbetaling av innvilget stipend at vi har mottatt endelig opptaksbekreftelse fra studiestedet.

Denne  du sende inn sammen med tildelingsaksepten

Oppfølging gjøres i søknadsportalen. 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring