Kunnskapens tre

Historien

Ektefellene Janson var barnløse, og de hadde heller ingen nær familie. De var tidlig enige om at de ville opprette et legat. Deres formue vokste med årene til en etter den tids forhold anseelig størrelse. Legatet ble i sin nåværende form opprettet ved gjensidig testamente mellom ektefellene av 30. april 1949. Legatet trådte i kraft i 1957 og har senere vokst betydelig. Formuen er hovedsakelig plassert i norske og internasjonale verdipapirer.

Grosserer Johan Helmich Janson ble født i Bergen den 14. april 1875. Foreldrene var Herman Didrich Janson, som var kjøpmann i Bergen og britisk vicekonsul og hustru Theodora Josefine Marie Hambro Bull. Gjennom sin mor var han fetter av professor Edvard Bull d.e. og professor Francis Bull. Johan Helmich Janson var brorsønn av dikteren Kristofer Janson.

Hans amerikanske hustru Marcia S. Hargis var datter av en ansett høyesterettsdommer og justitiarius i Kentucky.

Etter avsluttet skolegang i Bergen oppholdt Janson seg flere år i utlandet i forbindelse med sin videre utdannelse. Omkring århundreskiftet kom han tilbake til Norge. Han trådte da inn som medinnehaver av firmaet Wolf & Janson i Oslo, senere Wolf, Janson & Skavlan A/S. Firmaet utviklet seg til et av de ledende innen jern- og stålbransjen.

I sitt representative hjem på Drammensveien - det nåværende Bergehus - utviste ekteparet Janson en storstilt gjestfrihet og samlet om seg en tallrik venneskare. Vennene var sterkt representert innen kunsten, kunstindustrien og diplomatiet.

De hadde en stor samling av kunst og antikviteter som er fordelt og skjenket til Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen Billedgalleri, Akershus Slott og Norske Selskab.

Grosserer Janson døde den 28. desember 1950, og hans hustru den 20. november 1954. De ligger begravet på Vestre Gravlund i Oslo.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring