Kunnskapens tre

Skatt og innberetning

Støtte til utdanning er i utgangspunktet ikke skattepliktig når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen. 

Det gjøres oppmerksom på følgende:

  • Legatet er ikke pliktig til og foretar ikke innberetning av tildelt stipend.
  • Søker er m.a.o. selv ansvarlig for eventuell innrapportering og innbetaling av skatt. For ordens skyld anbefaler vi at du tar vare på alle utgiftsbilag i forbindelse med studiet, så som reiseutgifter, studieavgifter, studiemateriell, ekstrautgifter til bolig osv. Ved eventuell kontakt med skattemyndighetene er det fordelaktig om det i størst mulig utstrekning kan dokumenteres hva stipendet er brukt til.

Denne redegjørelse er kun ment som en orientering om våre rutiner og ethvert spørsmål om skatteplikt er den enkelte søkers ansvar. Alle henvendelser i så måte må derfor rettes til skattemyndighetene. Den enkelte søker er også selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om eventuelle endringer i skattelovgivningen. 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring