Kunnskapens tre

Kriterier for stipend

  • Gis til personer som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige
  • Gis til studieopphold i utlandet - når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning
  • Det vektlegges særskilt at studiene kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder også håndverk og kunsthåndverk
  • Det skal ikke legges ensidig vekt på gode eksamensresultater
  • Det skal ved vurderingen ikke skal tas politiske hensyn 
  • Det gis ikke stipend til utdanning som er avsluttet, eller vil bli avsluttet i inneværende semester
  • Maksimalt stipend per søker utgjør kr 150 000
  • Søknaden må være innenfor angitte fagområder
  • Stipendperioden som oppgis i søknaden kan maksimalt være 12 måneder, selv om utenlandsoppholdet totalt kan være lenger
  • Vedleggene som legges ved søknaden må være forståelige, eksempelvis at karakterutskrift er vedlagt med forklaring til karaktersystem

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring