Kunnskapens tre

Krav til utdanning

Vi gir kun stipend til utdanning innen følgende fagområder:

  • økonomi og administrasjon
  • teknologi
  • markedsføring
  • jus
  • håndverk og utøvende kunst

Under de akademiske studieretningene, gis det normalt ikke stipend til utdanning lavere enn masternivå.

Innen fagområdet jus, gis det kun stipend til utdanning innen næringsrettet jus.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring