Kunnskapens tre

Tilbakemelding

Gjelder søkere som har fått stipend før 1. august 2022

Når du er ferdig med utdanningen du har fått stipend til, må du sende inn en tilbakemelding. 

Denne skal inneholde følgende:

  1. Kort beskrivelse av hvordan utdanningen har blitt gjennomført og hvilket utbytte den har gitt deg (inntil 500 tegn). 
  2. Kopi av vitnemål/karakterutskrift som bekrefter at utdanningen er gjennomført. Husk å legge ved forklaring til karakterskala. 

Du kan sende inn din tilbakemelding under Min Søknad - Eksisterende søkere

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring