Wordcloud Utdanning

 Søknad om stipend fra Jansons Legat må sendes inn via vår søknadsportal

Søknad >

Om legatet

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat ble opprettet 22. juni 1955.
 
«Legatets formål er å yte støtte til menn og kvinner under utdanning eller fra det praktiske liv som i en eller annen retning - i teori eller praksis - har vist positive anlegg eller initiativ utover det  alminnelige.

Støtte skal fortrinnsvis ytes til studieopphold i utlandet som har betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning, særlig hvis dette kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.»

For nærmere informasjon les historien bak opprettelsen av legatet.

 

Stipendet skal bidra til å finansiere studieopphold i utlandet og skal benyttes til å dekke nødvendige merutgifter i denne forbindelse. Størrelsen på stipendet fastsettes i forhold til utdanningens varighet, og gis for inntil 1 år. For nærmere informasjon les kriterier for stipend.

Søknader må sendes inn via legatets søknadsportal. Alle vedlegg må lastes opp sammen med søknaden. Se nærmere angående finansiering og informasjon om søknadsprosessen.

Alle som mottar stipend plikter å sende rapport etter fullført utdanning - les nærmere om sluttrapport.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring