Kunnskapens tre

Sluttrapport

Alle som mottar stipend fra Jansons Legat må sende inn sluttrapport.

Innsending av sluttrapport er knyttet til sluttdatoen for utdanningen som du har oppgitt i søknaden.

Endring av sluttdato

I søknadsportalen kan du søke om endring av sluttdato:

  • Fremskynde sluttdato, hvis du blir ferdig med utdanningen tidligere enn planlagt
  • Utsette sluttdato, hvis utdanningen tar lengre tid enn forutsatt, eller det oppstår noe uforutsett

Innsending av sluttrapport

Du får varsel når det er én måned igjen til sluttdato.

En uke etter sluttdato genereres skjema for sluttrapport, og du har frist på én måned til å sende inn denne. Dersom du ikke sender inn sluttrapport innen utløp av frist, vil resterende midler bortfalle. 

I sluttrapporten ber vi om tilbakemelding på følgende:

  1. Kort beskrivelse av hvordan utdanningen har blitt gjennomført og hvilket utbytte den har gitt deg (inntil 500 tegn). 
  2. Kopi av vitnemål/karakterutskrift som bekrefter at utdanningen er gjennomført. Husk å legge ved forklaring til karakterskala. 

Når sluttrapporten er godkjent, vil resterende 20 % av stipendet bli utbetalt. 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring