Søknadsportal

Den 1. august 2022 åpnet vår nye søknadsportal. Dette innebærer at alle som ønsker å sende inn en ny søknad må logge inn via "Gå til Søknadsportal".

Du logger også inn her for å følge opp innsendt søknad etter august 2022. 

Søknadsportalen åpner normalt et par måneder før søknadsfristen, og er kun åpen frem til fristen kl. 16.00 den 15. mars og 15. september.

NYE SØKERE (etter 1. august 2022)

Alle nye søkere må logge seg inn i vår nye søknadsportal. Her kan du: 

 • sende inn ny søknad
 • følge opp forespørsler og korrespondanse
  (Obs! all korrespondanse foregår i søknadsportalen)
 • lese eller skrive ut søknaden
 • motta vedtak 
 • sende søknad om omdisponering
 • sende aksept på tildeling
 • sende bekreftelse på opptak
 • sende utbetalingsanmodning
 • sende sluttrapport

Min søknad

Alle eksisterende søkere, dvs. de som har søkt og fått sin søknad behandlet før 1. august, må logge inn via "Gå til innlogging".

EKSISTERENDE SØKERE (før 1. august 2022)

Alle som har søkt tidligere må logge seg inn nedenfor. Her kan du:

 • lese søknaden og sjekke vedlegg
 • sende inn tilbakemelding på mottatt stipend

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring