Kunnskapens tre

Omdisponering og bortfall

Søknad om omdisponering

  • Tildelte midler skal brukes som nevnt i søknaden. 
  • Enhver fravikelse skal på forhånd være godkjent av Jansons Legat, og dersom det skulle oppstå endringer kan du søke om omdisponering av innvilget stipend. 
  • Mindre endringer avgjøres av administrasjonen, mens mer omfattende endringer behandles av styret. 

Du finner eget søknadsskjema for omdisponering i søknadsportalen. 

Bortfall

  • Tildelt stipend må brukes innen 2 år fra vedtaket. 
  • Dersom midlene ikke kan benyttes som forutsatt, skal stipendet normalt tilbakebetales.
  • Dersom grunnlaget for innvilgelse av stipendet faller bort, ber vi om at du tar kontakt med oss for videre oppfølging.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring