Kunnskapens tre

Kriterier for stipend

 • Gis til personer som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige
 • Gis til studieopphold i utlandet - når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning
 • Det vektlegges særskilt at studiene kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder også håndverk og kunsthåndverk
 • Det skal ikke legges ensidig vekt på gode eksamensresultater
 • Det skal ved vurderingen ikke skal tas politiske hensyn 
 • Det gis ikke stipend til utdanning som er avsluttet, eller vil bli avsluttet i inneværende semester
 • Det gis ikke stipend til utdanning som er kortere enn 3 måneder
 • Maksimalt stipend per søker utgjør totalt kr. 150 000
 • Søknaden må være innenfor angitte fagområder
 • Stipendperioden som oppgis i søknaden kan maksimalt være 12 måneder, selv om utenlandsoppholdet totalt kan være lenger
 • Vedleggene som legges ved søknaden må være forståelige, eksempelvis at karakterutskrift er vedlagt med forklaring til karaktersystem

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring