Søknadsskjema

Sende inn søknad

Søknader til Jansons Legat må sendes inn via vårt web-baserte søknadsskjema.

Søker sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger, se Jansons Legats personvernerklæring.

Styret behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp som for våren er 1. mars (svar kan normalt forventes innen utgangen av mai), og for høsten er 1. september (svar kan normalt forventes innen utgangen av november).

Vi har nå stengt for mottak av ytterligere søknader i vår. Vi vil igjen åpne for innsending av nye søknader til høstens behandling anslagsvis i juli/august.


Min søknad

For innleverte søknader

Søkere som allerede har levert søknad kan her se hvilke opplysninger som er registrert i forbindelse med sin søknad, laste opp vedlegg og gi tilbakemelding.

Vedlegg må lastes opp senest 15 dager etter at søknaden er sendt inn.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no