Kunnskapens tre

Stipendet dekker

Stipendet skal brukes til dekning av merkostnader i forbindelse med dine studier i utlandet, som:

  • reiseutgifter
  • studieutgifter
  • utgifter til bøker, studiemateriell m.v.
  • andre merutgifter ved å bo i utlandet

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring