Kunnskapens tre

Aksept av tildeling

Etter at søknaden er behandlet av styret i Jansons Legat, og du har mottatt et vedtak om tildeling av stipend, må du akseptere (eller avslå) tildelingen.

Endelig opptaksbekreftelse må vedlegges tildelingsaksepten. Vi kan ikke foreta utbetaling av stipendet før denne er mottatt. 

Du får melding når tildelingsaksepten er lagt ut i søknadsportalen - logg på for videre oppfølging. 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring