Kunnskapens tre

Størrelse på stipend

Det gis stipend for inntil ett års studier som følger:

  • 3 måneder - inntil kr 75 000 
  • 6 måneder - inntil kr 100 000
  • 12 måneder - inntil kr 150 000

Stipendet skal brukes til dekning av merkostnader i forbindelse med dine studier i utlandet. 

Ved endringer må det på forhånd søkes om omdisponering av midlene. Dette gjøres i søknadsportalen.

Maksimalt stipend utgjør totalt kr 150 000 per søker.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring