Kunnskapens tre

Utbetaling

Jansons Legat utbetaler innvilget stipend i to rater på hhv. 80 % og 20 %. 

Utbetaling av 80 % av vårens stipend vil normalt finne sted innen utgangen av juni.

Utbetaling av 80 % av høstens stipend vil normalt finne sted i desember. 

Før utbetalingene kan finne sted må du fylle ut og sende inn utbetalingsanmodning i søknadsportalen. 

Utbetalingsanmodning I

- 80 % av innvilget stipend utbetales ved studiestart  

  • Utbetalingsanmodningen sendes inn etter at du har sendt inn aksept på tildelingen.
  • Utbetaling forutsetter at vi har mottatt endelig opptaksbekreftelse.

Utbetalingsanmodning II

- 20 % av innvilget stipend utbetales når utdanningen du har fått støtte til er avsluttet.

  • Utbetalingsanmodningen må sendes innen én måned før sluttdato.
  • Etter sluttdato har du én måneds frist på å sende inn sluttrapport. 
  • Utbetaling forutsetter at vi har mottatt godkjent sluttrapport. 

Utbetaling av resterende 20 % foregår normalt en gang per kvartal. 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring