Kunnskapens tre

Søknadsfrister

Søknadsfrist for våren er 15. mars, kl. 16.00 - vedtak vil normalt bli sendt ut innen medio juni.

Søknadsfrist for høsten er 15. september, kl. 16.00 - vedtak vil normalt bli sendt ut innen utgangen av november.

HUSK: Søknad inkl. vedlegg må være sendt inn i søknadsportalen INNEN angitt dato kl. 16.00.

Fristen er endelig. Går det over tiden, må du søke på neste behandlingsrunde. Begynn derfor i god tid! 

Søknadsportalen åpner normalt et par måneder før søknadsfristen. 

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Ræder Bing advokatfirma AS, Pb 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no | Personvernerklæring