Kunnskapens tre

Kontakt oss

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat
v/Forretningsfører Advokatfirmaet Ræder AS
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo

Telefon: 23 27 27 00
E-post: post@jansonslegat.no

Org.nr. 971 309 490

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no