Kunnskapens tre

Kriterier for stipend

Jansons Legat yter støtte til:

  • personer som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige
  • studieopphold i utlandet - når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning

Følgende vurderes:

  • det vektlegges særskilt at studiene kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder også håndverk og kunsthåndverk
  • det skal ikke legges ensidig vekt på gode eksamensresultater
  • det skal ved vurderingen ikke skal tas politiske hensyn

 Søker må:

  • sende inn søknad via legatets web-baserte søknadsskjema
  • laste opp signert søknadsbekreftelse innen 15 dager etter at søknad er sendt
  • vedlegg må lastes opp elektronisk, enten samtidig med innsending av søknad eller senest innen 15 dager etter at søknad er sendt

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no