Kunnskapens tre

Stipendet dekker

Stipendet skal benyttes til å dekke nødvendige merutgifter som:

  • Reiseutgifter
  • Studieutgifter
  • Utgifter til bøker, studiemateriell m.v.
  • Merutgifter ved å bo i utlandet

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no