Kunnskapens tre

Tilbakemelding

Jansons Legat ber om tilbakemelding fra alle som har mottatt stipend fra legatet. Vi gjør i denne forbindelse særskilt oppmerksom på følgende:

  • Tildelte midler må brukes innen 2 år fra tildeling
  • Tildelte midler skal kun anvendes som nevnt i søknaden
  • Enhver fravikelse skal på forhånd være godkjent av Jansons Legat
  • Dersom midlene ikke kan benyttes som forutsatt, skal stipendet tilbakebetales
  • Stipendiaten skal levere rapport/tilbakemelding etter fullført stipendperiode og senest innen 2 år fra tildeling

Tilbakemelding gis ved pålogging via Min søknad. Se også nærmere informasjon i tilsendt vedtaksbrev.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat | v/ Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@jansonslegat.no